Hoe ziet een coachingstraject eruit?

Wanneer je kiest voor coaching, starten we uiteraard vanuit jouw hulpvraag, jouw thema waarmee je aan de slag wilt. Om dat goed in kaart te brengen hebben we eerst een intakegesprek van circa een uur. In dat intakegesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we wat je wilt bereiken. Op basis daarvan besluiten we op welke manier coaching je dichter bij je doel kan brengen, maar minstens zo belangrijk is te ervaren of het klikt met je coach en of je het gevoel hebt in goede handen te zijn. Daarom is het intakegesprek ook zonder kosten en zonder verplichtingen. Wanneer je vanuit je werk het advies hebt gekregen om je te laten coachen, zullen we vaak ook een intakegesprek hebben met je leidinggevende. Daarin maken we bijvoorbeeld ook afspraken over verslaglegging en ieders rol in het coachingstraject.

Aan de hand van een begeleidingsplan zul je een aantal sessies (meestal 6 tot 8) bij de coach in gesprek gaan. Tijdens die sessies zullen we doornemen hoe de vorderingen zijn en wat de volgende stap zal zijn.

Behalve praten zullen we ook regelmatig een oefening doen waarmee je meer hulpbronnen aanboort of oude belemmeringen opzij leert zetten. Sommige oefeningen gebeuren tijdens de sessie omdat daar begeleiding bij nodig is, soms krijg je een oefening mee om thuis mee te experimenteren. Uiteraard bespreken we een volgende sessie dan het resultaat van wat je thuis geoefend hebt.

In beginsel zijn alle gesprekken vertrouwelijk. Zelfs als met bijvoorbeeld je werkgever een vorm van terugkoppeling afgesproken wordt, zul je daar altijd in gekend worden. Persoonlijke aspecten zullen alleen aan andere mensen worden meegedeeld als jij daarvoor toestemming geeft. Want we willen zoveel mogelijk dat jij je op je gemak voelt en je vrij voelt om je gedachten en gevoelens met je coach te bespreken.

Maar wat zou jij eigenlijk willen aanpakken? Lees hier meer over waarom mensen bij Real Life Coaching komen.

succes succes succes