Waarmee werken we?

In zijn werk als personal coach en als trainer werkt Bas heel veel op basis van NLP. Dit is een methodiek waarbij vooral wordt gekeken naar het heden en de toekomst. Diep graven in het verleden doen we binnen NLP niet vanuit de overtuiging dat het niet nodig en zelfs onwenselijk is dezelfde pijn nogmaals te ervaren. Daarmee is NLP ook een methodiek die vooral naar oplossingen kijkt en minder naar het probleem. Daarom wordt NLP in de volksmond ook wel de wetenschap van het positief denken genoemd.

Naast NLP heeft Bas zich ook bekwaamd in familieopstellingen en organisatieopstellingen. Deze methodiek zorgt voor het nodige inzicht bij tal van klachten die anders nog wel eens als onverklaarbaar werden beschouwd. Door de cliënt een opstelling te laten maken van zijn familie van herkomst (of bij organisatie-vraagstukken het relevante deel van de organisatie) komt er inzicht in verstrikkingen die ervoor zorgen dat de aanwezige energie onvoldoende kan stromen. En door dat inzicht komt er ruimte om aan oplossingen te gaan werken.

succes succes succes